Enkel voorwaarden verbonden aan vakantiehuis ’t Grenshof: 

  • Wij brengen U op de hoogte indien de vakantiehoeve vrij is via e-mail of fax.
  • Er dient een voorschot van 80 euro te worden gestort op rekeningnummer die op de mail of fax zal worden vermeld ,dan pas is de reservatie geldig .
    Het saldo dient te worden betaald bij aankomst op de hoeve. De eventueel aanvullende kosten worden betaald bij vertrek.
  • Bij het betreden van de hoeve dient een borgsom van € 80 te worden betaald die nadien terug zal worden gegeven indien de huurder zich aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  • Indien de huurder Niet komt opdagen verliest hij zijn voorschot.
  • Annulatie met behoud van voorschot kan enkel indien dat schriftelijk gebeurt 30 werkdagen voor aankomst. Het voorschot wordt enkel terug betaald indien de huurder een geldige reden heeft zoals een sterfgeval en dergelijke .
  • De huurder moet de vakantiehoeve verzorgen als zijn eigen huis en mag geen huisraad stelen of verplaatsen.
  • We doen zelf de schoonmaak en daarvoor dient 50 euro betaald te worden..